Valgte Embedsmænd

Overmester

Bjarne Hansen

Undermester

Henning Bernt Rasmussen

Sekretær

Casper Tveen Poulsen

Kasserer

Kim Poulsen

Skatmester

Egon Eshøj

Fungerende eksmester

Anders Grandjean Johannesen

Storrepræsentant

Lars Hørkild Askholm

Storrepræsentant

Hans Rasmussen